Vores GL-politik

Valgplakat oktober 2015
Til download, og om du vil til print.

Valgudtalelser 2015 – GL-Listen, Liste 2

Valgudtalelse liste 2, GL-Listen 2015

Sigrid Jørgensen

Mikael Busch

Lisbeth Vedel Smith

Sandie Langer

Asger Wille

 

Lars Bjarne Nielsen

Lars Bo Tækker

Michael Hansen

Pernille Christensen

Søren Korsbøl

Thomas Grønlund

Thomas von Jessen

 

 

 

GL-Listen
GL-Listen, Liste 2 – 2013
Liste 2– klar til nye udfordringer!

Overenskomstforhandlingernes resultat ændrer radikalt på gymnasielærernes arbejde. Vi er kastet ud i en forandringsproces, en revolution af vores løn- og arbejdsforhold, som vi ikke har set magen til.

Tidligere gik vi ud fra centrale aftaler, og det betød, at skolernes aftaler om arbejdstid mindede om hinanden, og at konkurrencen mellem skolerne var begrænset.

Nu hersker der en ny situation, fordi skolernes ledelse skal lede og fordele arbejdet. Ledelsens og vores eneste ”værktøj” til regulering af ”for mange eller for få opgaver” er den løbende tidsregistrering. Også af den reelle vejledning til SRP i eksperimentelle og andre skriftlige opgaver.

To enslydende opgaveporteføljer kan, når året er omme, resultere i to forskellige timeregnskaber. Helt naturligt, for vi arbejder jo ikke som robotter, og holdene/klasserne består af forskellige individer med forskellig baggrund, ligesom øvrige opgaver kan variere enormt.

Hvor vi tidligere havde en gennemsigtig og ensartet centraliseret styring af skolerne takket være overenskomsten, har arbejdsgiverne nu fået indført en styring, der går helt ned på individniveau. Man kan måske tale om, at indeværende skoleår er et overgangsår fra ”vi plejer” til ”du er din egen fornuftens smed”.  

Liste 2 mener, at vi skal
 1. samarbejde, ikke underbyde hinanden,
 2. støtte tillidsrepræsentanten/-suppleanten, deltage aktivt på GL-møder,
 3. styrke GL internt og eksternt.
Liste 2 vil arbejde for:
 1. Forbedrede arbejdsforhold og -vilkår for alle, såvel for pædagogikumkandidater, vikarer, deltidsansatte, fastansatte som for pædagogiske inspektorer og uddannelsesledere.
 2. En positiv lønudvikling samt gennemskuelige tillæg for merarbejde og skæv arbejdstid. Det er TR, der fortsat har retten til at aftale løn med ledelsen.
 3. Et offensivt og demokratisk GL.

Bundlinje og kommende besparelser

Siden 2001 har GL sparet mere end 10%, men politikerne ønsker sig flere besparelser.

OK13 må og skal ikke blive et våben i ”alles kamp mod alle”, hvor den enkelte må kæmpe for at bevare sit job, og hvor skolens ledelse forsøger at ”please” både politikere, Moderniseringsstyrelse og bestyrelse med besparelsesforslag.

Liste 2 mener, at:
 1. Skolerne ikke er virksomheder, der skal konkurrere på det størst mulige overskud.
 2. Undervisningstaxametret skal gå til undervisning; ikke til vedligeholdelse el.lign.

Intelligente effektiviseringer gennem uddannelsespolitiske forslag

Eksempler på intelligente effektiviseringer uddannelsespolitiske justeringer og administrative lettelser som:

  • AT-eksamen erstattes af en eksamen i SRP-opgaven for at sikre de nationale standarder og elevernes retssikkerhed,
  • styrkelse af fagligheden,
  • mindre administration og mere vidensdeling,
  • mere efteruddannelse,
  • digitale eksaminer,
  • fordelingsudvalgenes arbejde skal være forpligtende, ikke bare på papiret men også i virkeligheden.

Det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på en attraktiv arbejdsplads

På mange skoler/kurser er de fysiske rammer utilstrækkelige og utidssvarende, og det psykiske arbejdsmiljø er ukendt stof, selvom det burde indgå i enhver personalepolitik. En revolution kommer ikke fra den ene dag til den anden, men alle bør diskutere, hvorledes man fremmer et godt arbejdsmiljø og forebygger stress. 

Liste 2 mener, at:
 1. Alle skal have en personalepolitik.
 2. GL skal fremme attraktive arbejdspladser også gennem vores forslag til en GL-Arkitektkonkurrence.
 3. Arbejdsmiljørepræsentanten skal invitere Arbejdstilsynet indenfor; fokus på:
  • indstillelig arbejdsstol og hævesænkebord
  • korrekt lys og et godt indeklima
  • rengøring dagligt
  • akustik og æstetik
 1. GL skal gå aktivt ind på at forebygge stress.Alle skoler have retningslinjer vedrørende stress. Vi har et kritisabelt højt antal af arbejdsrelateret stress.

Andre Kommende opgaver for

GL centralt:
 • Indsamling af eksemplariske opgaveporteføljer (indhold og omfang).
 • Konstruktiv diskussion af tidsregistrering.
 • Skolernes sociale kapital, så jobsøgende kan danne sig et hurtigt overblik over skolernes arbejdsmiljø.
 • Udarbejdelse af forslag til ledelsesevaluering.
 • Offensiv kommunikation.
GL lokalt:
 • Fremme samarbejdet i SU, hvor personalepolitikken skal vedtages.
 • Fremme samarbejdet på GL-(klub-) møder, evt. med støtte fra GL-centralt.
 • Fortsat tjek af ansættelseskontrakter og lønsedler.
 • Fortsat ajourføring af lønstatistikker, så alle medlemmer kan foretage et løntjek via GL´s hjemmeside.
 • Forhandling af lønaftaler, fordi alle har krav på et lønperspektiv.